thay...
Przejdź do treści

Udary

Firma > Pierwsza pomoc

Postępowanie w przypadku udaru mózgu
Wyróżniamy 2 podstawowe typy udarów: niedokrwienne i krwotoczne. W 80% przypadków dochodzi do udaru niedokrwiennego w wyniku zamknięcia naczynia mózgowego przez zakrzep lub zator powstający poza ośrodkowym układem nerwowym (np. zatory pochodzenia sercowego, blaszka miażdżycowa w naczyniach mózgowych). We wczesnym okresie udaru często dochodzi do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi. Czynności oddechowe mogą ulegać różnym zaburzeniom; może wystąpić nagła zmiana toru oddechowego (sposobu oddychania). Należy zwrócić uwagę na temperaturę ciała, gdyż nagła zmiana będzie świadczyć o rozwijającej się infekcji. Trzeba sprawdzić, czy nie ma widocznych śladów urazów wokół głowy oraz ocenić stan psychiczny pacjenta (orientację w czasie i przestrzeni) np. zapytać o datę i o to czy wie, w jakim miejscu się znajduje. Objawy, które świadczą o udarze mózgu występują nagle.
Zaliczamy do nich przede wszystkim niedowład lub porażenie mięśni twarzy, ręki lub nogi, występujące po jednej stronie ciała. Dochodzi do zaburzenia mowy, trudności w wypowiadaniu się oraz w rozumieniu słów, zaburzeń ze strony wzroku (niedowidzenie na jedno lub oboje oczu) oraz zaburzeń ze strony układu ruchu (trudności z utrzymaniem równowagi i problemy z chodzeniem). Częstym objawem jest również występowanie silnego bólu głowy bez znanej przyczyny. Może się zdarzyć, że udar będzie przebiegał bezboleśnie.

Postępowanie w przypadku chorego z udarem
Polega głównie na zabezpieczeniu drożności dróg oddechowych - trudności z oddychaniem. Zapewnienie prawidłowego oddychania (natlenienie chorego) jest podstawą do zapobieżenia dalszemu niedotlenieniu chorego. Pacjentowi należy zapewnić komfort psychiczny do momentu przyjazdu zespołu ratunkowego.
Nie wolno zmuszać chorego do wysiłku fizycznego, ponieważ we wczesnym okresie bardzo ważne jest utrzymanie ciśnienia tętniczego krwi na możliwie jak najniższym poziomie wartości, Wykonanie czynności fizycznej może spowodować skok ciśnienia tętniczego krwi, co pogłębi rozległość udaru.


Wróć do spisu treści