thay...
Przejdź do treści

Meble ogrodowe

Porady > Malowanie

Wybierz produkt

 • Do malowania mebli i elementów małej architektury ogrodowej proponujemy wykorzystać takie produkty jak Valtti Complete, Valtti Color lub Valtti Expert.  Do tarasów i pomostów, które przez cały rok są narażone na działanie czynników atmosferycznych, należy stosować  olej do drewnatransparentne produkty, takie jak Valtti Wood Oil.

 • Ważne jest, by stosować  produkt zabarwiony, gdyż bezbarwne nawierzchniowe preparaty półtransparentne nie zapewniają odpowiedniej ochrony drewna przed promieniami UV.

 • Zastosowanie do impregnacji drewna oleju pogłębia i podkreśla  naturalną barwę i rysunek drewna. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczenia powierzchni, meble, tarasy i pomosty, które przez cały rok narażone są na działanie czynników atmosferycznych należy impregnować olejem raz lub dwa razy w roku (impregnacja renowacyjna). Do powierzchni, które wcześniej były impregnowane olejem zawsze powinno się  stosować produkty olejowe.

 • W przypadku, gdy chcemy pomalować meble ogrodowe półmatowym lakierem Unica Super Lacquer, jako pierwszą warstwę gruntującą należy użyć rozcieńczonego, zgodnie z informacją na opakowaniu/w karcie technicznej, lakieru Unica Super Lacquer.

 • W przypadku pomostów, do części metalowych, których elementy znajdują się ponad poziomem wody i narażone są na rdzewienie, należy stosować jako podkład Everal Metal Primer lub Everal Corrostop, jako nawierzchnię Everal Matt [10], Everal Semi Matt [30], Everal Semi Gloss [70], Everal High Gloss [90], Miranol lub gruntoemalię Makor-Tix.


Przed malowaniem

 • Prace malarskie na konstrukcjach drewnianych powinny być prowadzone w zakresie temperatur od 5°C do 25°C, a wilgotność względna nie może przekraczać 80%. Malowane powierzchnie nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się ze wskazówkami nt. przygotowania powierzchni oraz sposobu użycia produktu zawartymi na opakowaniu (w karcie technicznej).

 • W przypadku malowania powierzchni świeżych, wcześniej nie malowanych, należy upewnić się, że drewno jest odpowiednio wysuszone ( wilgotność względna drewna powinna być niższa niż 20%).

 • Przy stosowaniu barwionych produktów półtransparentych, ostateczny kolor będzie zależał od rodzaju drewna, jego barwy i twardości oraz od liczby nałożonych warstw.  Zaleca się, aby przed malowaniem wykonać próbę kolorystyczną niewielkiej powierzchni. Podczas malowania drewna bez względu na produkt, aplikację zawsze należy prowadzić wzdłuż słojów drewna.

 • Wybór narzędzia do aplikacji należy uzależnić od rodzaju produktu – i tak, dla produktów wodorozcieńczalnych zalecane są narzędzia z materiałów syntetycznych, a dla produktów rozpuszczalnikowych z  materiałów naturalnych (lub mieszanych)


Podczas malowania

 • Przed rozpoczęciem malowania produkt należy dobrze wymieszać. W przypadku produktu Miranol, który jest farbą tiksotropową, po wymieszaniu należy odczekać ok. 1h zanim zaczniemy malować; czas ten pozwoli farbie na powrócenie do odpowiedniej dla farb tiksotropowych konsystencji.

 • Należy pamiętać, iż w przypadku farb tiksotropowych rozcieńczanie pozbawia farbę cech charakterystycznych dla tej grupy produktów. W związku z tym,  w ogóle nie zaleca się rozcieńczania produktów tiksotropowych.

 • Przy malowaniu powierzchni drewnianych istotne jest bardzo dokładne zabezpieczenie krawędzi np. desek, co zapobiegnie przedostawaniu się wilgoci do wnętrza.

 • Malowanie drewna powinno być wykonywane przy użyciu odpowiednich narzędzi (zalecamy stosowanie pędzli i wałków z firmy Anza):

 • Produkty kryjące można nakładać przy użyciu pędzla, wałka, lub natrysku

 • Impregnaty, oleje, lakierobejce najlepiej nakładać pędzlem, cienkimi warstwami dobrze wcierając i rozprowadzając produkt. W celu lepszego uwidocznienie słoi drewna można po chwili (10-20 min) od naniesienia produktu usunąć jego nadmiar przy pomocy szmatki, czyściwa, suchego pędzla. Deski malujemy zawsze pojedynczo wzdłuż słojów drewna.


Po malowaniu

 • W zależności od użytego produktu i grubości nałożonej powłoki, schnięcie oraz uzyskanie przez powłokę pełnej odporności może trwać do 4 tygodni.

 • W przypadku gdy pozostanie nam niewielka ilość farby lub lakieru, puszkę należy dokładnie zamknąć, a następnie odwróć ją do góry dnem, aby ją uszczelnić.

 • Przechowywanie farby w nieszczelnym opakowaniu, w krótkim czasie prowadzi do jej zniszczenia.

 • W zależności od rodzaju produktu – wodorozcieńczalny lub rozpuszczalnikowy – narzędzia należy umyć za pomocą wody lub dedykowanego do produktów rozpuszczalnikowych, rozcieńczalnika.

 • Płynne pozostałości należy zanieś do punktu zbiórki niebezpiecznych materiałów. Puste i suche puszki oddać do recyklingu lub do punktu zbiórki odpadów.


Wróć do spisu treści