thay...
Przejdź do treści

Drgawki

Firma > Pierwsza pomoc

Postępowanie w przypadku drgawek

Drgawkami nazywamy reakcje układu nerwowego wywołane różnymi czynnikami. Drgawkom często towarzyszy utrata świadomości. Do najczęstszych przyczyn drgawek zalicza się: padaczkę, urazy czaszkowo - mózgowe, zatrucia, niedotlenienie, długotrwały brak snu, zaburzenia ze strony układu pokarmowego, abstynencję alkoholową i lekową, odstawienie używek oraz wysoką temperaturę (najczęściej u dzieci).
Postępowanie z chorym, u którego pojawił się incydent drgawkowy, sprowadza się przede wszystkim do ograniczenia dalszych obrażeń ciała, jakie mogłyby wystąpić.
W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć chorego przed upadkiem i jakimkolwiek urazem.
Następnie należy zadbać o drożność dróg oddechowych chorego i zabezpieczenie jego głowy (najprościej poprzez umieszczenie głowy chorego pomiędzy swoimi udami klęcząc za nim). Nie wolno umieszczać choremu żadnych przedmiotów w jamie ustnej, ponieważ grozi to połknięciem. Nie powinno się mocno krępować ciała chorego w czasie trwania incydentu drgawkowego.
Bezpośrednio po zakończeniu drgawek należy ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej ustalonej i kontrolować podstawowe parametry życiowe.
Należy obserwować chorego i w razie ponownego wystąpienia napadu drgawkowego należy niezwłocznie ułożyć go na plecach i zabezpieczyć głowę. Każdorazowo fakt wystąpienia napadu drgawkowego powinien zakończyć się wezwaniem zespołu ratunkowego.


Wróć do spisu treści