thay...
Przejdź do treści

Everal 40 - AQUA

RODZAJ
Emalia akrylowa na zewnątrz i do wnętrz.

OPIS
Półmatowa emalia akrylowa do malowania powierzchni drewnianych, płyt wiórowych i  uprzednio zagruntowanych podłoży metalowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Emalia może być również stosowana do malowania lamperii na tynkach wewnętrznych, jak również do renowacyjnego malowania podłoży pokrytych wcześniej farbami alkidowymi.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
Malowanie mebli, drzwi, futryn, okien, mebli ogrodowych, lamperii wewnątrz pomieszczeń, kaloryferów itp.

DANE TECHNICZNE
Kolory
Biały i kolory z kart kolorów Tikkurila, NCS i RAL. Informacja o kolorach do zastosowania zewnętrznego dostępna w systemie kolorowania.

Wydajność
8 – 10 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego.


Nakładanie
Pędzel, wałek, natrysk. Warunki natrysku hydrodynamicznego:
  • dysza: 0,13” – 0,15”
  • rozcieńczenie: 0 – 5 %


Przed przystąpieniem do malowania emalię dokładnie wymieszać. Nakładać 1-2 warstwy wałkiem, pędzlem lub metoda natrysku. W razie konieczności rozcieńczyć wodą w ilości do 5%. Temperatura powietrza i podłoża podczas aplikacji powinna być większa niż +8°C, przy wilgotności względnej maks. 80%.
Producent nie odpowiada za złą jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania podanych zaleceń.

 
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Kat.A/d. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. 130 g/l.
Kat.A/b. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. 100 g/l.
Produkt zawiera poniżej 100 g/l LZO.

Wróć do spisu treści