thay...
Przejdź do treści

Fingard NOVASIL

RODZAJ
Akrylowo-silikonowa farba elewacyjna

OPIS
Wodorozcieńczalna, akrylowo-silikonowa farba elewacyjna. Tworzy hydrofobowe powłoki o niskiej wodochłonności, wysokiej trwałości koloru, wysokiej paroprzepuszczalności i doskonałej odporności na działanie warunków atmosferycznych.
Powłoki posiadają bardzo dobrą odporność na przyłączanie zanieczyszczeń.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
Tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralno-polimerowe, akrylowe oraz beton. Renowacja powłok dyspersyjnych.

DANE TECHNICZNE

Kolory
Kolory z wzornika „Tikkurila Facade” i ograniczona kolorystyka z karty NCS.
Zaleca się wykonanie odpowiedniej próby kolorystycznej na powierzchni 1-2 m2.

Wydajność
6-9 m2/l  przy jednokrotnej warstwie, w zależności od chłonności  i struktury podłoża, metody aplikacji oraz użytego
narzędzia malarskiego. Wykonać próbę, w celu określenia wydajności dla danego podłoża.

Wielkość opakowań
0,9 l; 2,7 l; 9 l; 18 l


Podłoże musi być nośne, suche i czyste. Produkt nanosić po min. 16 godz. od gruntowania preparatem FINNGARD NANOPRIMER lub po min. 24 godz. od użycia FINNGARD PRIMER W.

Farbę wymieszać. Nanieść dwie warstwy pędzlem, wałkiem lub natryskiem, w odstępie min. 12 godz.

W celu uniknięcia powstawania smug i przebarwień malować płaszczyznę w sposób ciągły. Przerwy technologiczne zaplanować na krawędziach ścian.

Zapewnić wystarczającą ilość farby z jednej partii produkcyjnej.

Farbę z różnych partii wymieszać przed użyciem.

Nie nanosić na powłoki wapienne i klejowe.

Wróć do spisu treści