thay...
Przejdź do treści

Fingard CONCRETE

RODZAJ
Farba akrylowa do malowania fasad i podmurówek

OPIS
Wodorozcieńczalna, matowa farba akrylowa do malowania fasad i podmurówek. Zapewnia bardzo dobrą odporność na czynniki atmosferyczne.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
Nowe oraz uprzednio malowane fasady pokryte tynkiem cementowo-wapiennym lub cementowym. FINNGARD CONCRETE nie jest zalecany do powierzchni pokrytych wcześniej farbami wapiennymi oraz powłokami elastomerowymi.

DANE TECHNICZNE

Kolory
Kolory z wzornika „TIKKURILA FACADE” i ograniczona kolorystyka z karty NCS”.

Wydajność
4-8 m2/l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność uzależniona jest od wielu czynników, takich jak chłonność, porowatość podłoża oraz metody aplikacji.

Nakładanie
Wałek, pędzel lub natrysk.

Przy zastosowaniu natrysku bezpowietrznego należy użyć dyszy o parametrach 0,018” – 0,023”.


Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać.

Następnie nałożyć dwie warstwy FINNGARD CONCRETE za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową.

Celem uniknięcia różnic w odcieniu należy upewnić się, czy dysponujemy wystarczającą ilością farby z tej samej partii produkcyjnej do pokrycia całej malowanej powierzchni. Na szorstkich podłożach pierwsza warstwa FINNGARD CONCRETE powinna być rozcieńczona do 20% wodą.

Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA.


Produkt posiada Atest Higieniczny.
Wróć do spisu treści