thay...
Przejdź do treści

Drzwi i okna

Porady > Malowanie
Wybór produktu
Do malowania stolarki drewnianej można zastosować jako podkład Everal Primer.
Jako farby nawierzchniowe Everal Matt [10], Everal Semi Matt [30], Everal Semi Gloss [70], Everal High Gloss [90], Miranol.  
Jeżeli natomiast chcemy zastosować lakier to możemy użyć produktu Unica Super Lacquer.  Stolarkę z PCV lub aluminium możemy pomalować wykorzystując zestaw: podkład Otex i nawierzchnia Everal Aqua [40], pamiętając zawsze o wcześniejszym zmatowieniu malowanej powierzchni.
Warto pamiętać o tym, że szpachlówki do drewna inaczej chłoną barwione lakiery niż pozostała część drewnianej powierzchni.  Może to spowodować, że kolor końcowy nie będzie jednolity.

Przed malowaniem
Zazwyczaj temperatura powietrza, powierzchni i farby lub lakieru nie może być niższa niż +5°C. Wyjątek stanowi produkt Everal Aqua [40].  W tym przypadku temperatura musi wynosić powyżej +10°C. Względna wilgotność nie może przekraczać 80%.
Przed użyciem produktu należy zapoznać się z zaleceniami w karcie technicznej lub na etykiecie.
Kolor farby gruntującej powinien być taki sam lub najbardziej zbliżony do koloru warstwy nawierzchniowej.
Przed przystąpieniem do malowania, powinno się zdemontować lub zabezpieczyć (np. taśmą malarską) elementy wyposażenia stolarki, takie jak np. klamki, okucia, itd.  Jeśli stolarka będzie malowana bez ich zdejmowania, skrzydła należy unieruchomić wkładając pod nie klin.
Ważne jest odpowiednie zaplanowanie malowania np. ramę okienną maluje się zaczynając od górnych partii.
W przypadku malowania powierzchni drewnianych produktami półtransparentnymi, ostateczny kolor drewna będzie zależał od rodzaju drewna, barwy i twardości oraz od liczby naniesionych warstw. Zaleca się wykonanie próby na niewielkiej powierzchni.
Nakładając produkty półtransparentne należy prowadź pędzel wzdłuż rysunku słojów tak, by uzyskać jednolity efekt końcowy.
Przed użyciem produkt trzeba dokładnie wymieszać, po czym odczekać 15 minut w celu pozbycia się pęcherzyków powietrza z farby.
W przypadku produktów tiksotropowych minimalny czas od mieszania do rozpoczęcia malowania należy przedłużyć do 1 godziny.

Podczas malowania
Należy dokładnie wymieszać produkt zarówno przed użyciem, jak i w trakcie malowania, pod warunkiem, że nie jest to produkt tiksotropowy. Taki produkt należy wymieszać dokładanie, a następnie odczekać około godziny przed przystąpieniem do malowania.
Wałek czy pędzel należy bezwzględnie umyć po zakończonym dniu pracy.
Nakładane warstwy powinny być cienkie. Lepiej jest nałożyć więcej cienkich warstw niż mniej grubych.

Po malowaniu
Niezwłocznie po zakończeniu malowania trzeba usunąć taśmę maskującą.
Pomieszczenie należy poddać intensywnej wentylacji.
Farbie musi całkowicie wyschnąć. Wyschnięcie tylko warstwy zewnętrznej farby lub lakieru nie wystarczy. W zależności od produktu i grubości powłoki, schnięcie może trwać od kilku dni do czterech tygodni.
Jeżeli pozostanie niewielka ilość farby lub lakieru, należy dokładnie zamknąć puszkę i odwróć ją do góry dnem, aby ją uszczelnić. Otwarty i/lub barwiony produkt nie może być długo przechowywany.
Płynne pozostałości należy zanieś do punktu zbiórki niebezpiecznych materiałów, puste i suche puszki oddać do recyklingu lub do punktu zbiórki odpadów.

Wróć do spisu treści