thay...
Przejdź do treści

Resuscytacja dzieci

Firma > Pierwsza pomoc


Resuscytacja dzieci


Wytyczne zalecają, aby natychmiast po utracie przytomności u dziecka wezwać pomoc. Częstą obawą wśród świadków zdarzenia jest pogląd, że wyrządzi się dziecku krzywdę.


Udowodniono, że uciskanie kratki piersiowej jest korzystniejsze niż nierobienie niczego. Obecnie w zakresie pierwszej pomocy dotyczącej zatrzymania krążenia nie stosuje się sztywnej granicy dziecko - dorosły, określonej wiekiem.

Za dziecko uważa poszkodowanego u którego nie ma widocznych cech pokwitania. Jedynie pomiędzy dzieckiem, a niemowlęciem (do I roku) występuje różnica dotycząca techniki uciskania klatki piersiowej.

U dziecka masujemy jedną ręką, u niemowlęcia - dwoma palcami.

Wróć do spisu treści