thay...
Przejdź do treści

Elewacje murowane

Porady > Malowanie

Przed malowaniem

 • Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić panujące warunki atmosferyczne, upewnić się, czy w danym dniu nie są spodziewane opady atmosferyczne, mogące spowodować m. in. powstanie zacieków, ani silny wiatr, gdyż może on nanieść zanieczyszczenia na świeżą powłokę farby.

 • Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Temperatura podłoża i powietrza nie może być niższa niż +5°C. Względna wilgotność nie może przekraczać 80% podczas malowania i schnięcia.

 • Powierzchnia musi być wysezonowana zgodnie z instrukcjami zawartymi w kartach produktowych farb.

 • Przed użyciem należy zapoznać się z zaleceniami zawartymi na etykiecie produktu.

 • Dla uniknięcia różnic kolorystycznych istotne jest sprawdzenie, czy dysponuje się ilością farby z tej samej partii produkcyjnej, która wystarczy na pomalowanie całej powierzchni.

 • Przed rozpoczęciem malowania należy zabezpieczyć odzież oraz powierzchnie nie przeznaczone do malowania przed zachlapaniem. Ewentualne plamy trzeba natychmiast usunąć używając czystej wody (w przypadku, gry farba jest wodorozcieńczalna). W przypadku używania farb silikatowych szczególnie istotne jest zabezpieczenie powierzchni szklanych przed działaniem farby.

 • Malowanie elewacji powinno się rozpocząć odpowiednio wcześnie rano, by skończyć przed południowym nasileniem promieniowania słonecznego.

 • Po południu prace należy zakończyć odpowiednio wcześnie, tak by uniknąć osiadania rosy na świeżo pomalowanej powłoce.

 • Pracę należy zaplanować tak, aby jednocześnie (bez robienia przerw) móc pomalować powierzchnię ograniczoną naturalnymi liniami np. od narożnika do narożnika.


Podczas malowania

 • Dokładnie wymieszaj produkt zarówno przed użyciem, jak i w trakcie malowania. W przypadku gdy posiadana farba pochodzi z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszanie ich ze sobą – pozwoli to na wyeliminowanie możliwości powstania różnic kolorystycznych.

 • Wałek czy pędzel należy bezwzględnie umyć po zakończonym dniu pracy. Do mycia narzędzi używa się specjalnych produktów ułatwiających pozbycie się resztek farby.


Po malowaniu

 • Należy pamiętać, iż na czas schnięcia wpływają temperatura i wilgotność. Temperatura i wilgotność mogą wpływać na połysk i ostateczny kolor farby.

 • Jeżeli pozostanie niewielka ilość farby lub lakieru, trzeba dokładnie zamknąć puszkę i odwróć ją do góry dnem, aby ją uszczelnić. Otwarty i/lub barwiony produkt nie może być długo przechowywany.

 • Płynne pozostałości należy zanieś do punktu zbiórki niebezpiecznych materiałów.  Puste i suche puszki oddać do recyklingu lub do punktu zbiórki odpadów


Wróć do spisu treści