thay...
Przejdź do treści

Omdlenia

Firma > Pierwsza pomoc
Postępowanie w przypadku omdlenia
Omdlenie to krótkotrwałe zaburzenie przepływu krwi przez mózg powodujące chwilowe niedotlenienie, ustępujące samoistnie. Na skutek omdlenia następuje również krótkotrwały spadek ciśnienia tętniczego krwi.

W przypadku omdlenia:
  • układamy poszkodowanego na plecach,
  • unosimy mu nogi,
  • kontrolujemy oddech i tętno,
  • zapewniamy dostęp świeżego powietrza.
Wróć do spisu treści