thay...
Przejdź do treści

Makor-Tix

RODZAJ
Gruntoemalia akrylowa spełniająca funkcje antykorozyjnej farby gruntującej i tiksotropowej emalii nawierzchniowej (2 w 1).

OPIS
Gruntoemalia akrylowa spełniająca funkcje antykorozyjnej farby gruntującej i tiksotropowej emalii nawierzchniowej (2 w 1). Tworzy trwałe, matowe powłoki o wysokiej sile krycia, bardzo dobrych właściwościach mechanicznych i doskonałej odporności na działanie czynników atmosferycznych.

  • Grunt i emalia w jednym.

  • Bez podkładu na powierzchnie ocynkowane i inne podłoża metalowe.

  • Tiksotropowa formuła.

  • Doskonała siła krycia.

  • Krótki czas schnięcia.

  • Bardzo dobra przyczepność do podłoża.

  • Doskonała trwałość w czasie.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
Powierzchnie metalowe dachów, rurociągi wodne, rury opadowe i inne konstrukcje stalowe.

Gruntoemalia przeznaczona jest do bezpośredniego, dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych (zaleca się malowanie wysezonowanych powierzchni ocynkowanych), cynkowych, żeliwnych, aluminiowych, miedzianych oraz stopów metali z niewielkimi ogniskami korozji. Szczególnie polecana jest do malowania pokryć dachowych, rynien, siatek ogrodzeniowych, konstrukcji oraz podłoży metalizowanych, eksploatowanych w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery: C1, C2, C3 (wg PN-EN ISO 12944-2). MAKOR-TIX może służyć do renowacji powłok malarskich o dobrej przyczepności do podłoża, pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku po wykonaniu wymalowania próbnego. Produkt może być stosowany wewnątrz pomieszczeń nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi.

DANE TECHNICZNE

Kolory
8 gotowych kolorów. Brąz czekoladowy, czerwony tlenkowy, grafitowy, miedziany, szary metaliczny, wiśniowy, zielony, zielony ciemny.

Wydajność
7-9 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od struktury malowanego podłoża i użytego narzędzia malarskiego.

Nakładanie
Płaski, miękki pędzel lub wałek z krótkim włosiem, odporny na ksylen.
Natrysk hydrodynamiczny - parametry:
  • Lepkość umowna mierzona kubkiem wypływowym z dnem stożkowym o średnicy 6 mm: 55-80 s
  • Średnica dyszy: 0,013”-0,019”
  • Robocze ciśnienie w dyszy: 120-180 bar, kąt natrysku dobrać w zależności od malowanego elementu


Zawiera: ksylen. Produkt łatwopalny. Działa szkodliwie przed drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Nie wprowadzać do kanalizacji.

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Zawiera: metakrylan metylu i metakrylan butylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Karta charakterystyki dostępna na życzenia Klienta.


Wróć do spisu treści