thay...
Przejdź do treści

Meble

Porady > Malowanie

Wybierz produkt

 • Malowanie mebli powinno rozpocząć się od wyboru produktu pod kątem przyszłego przeznaczenia i wykorzystania powierzchni.  Produkty możliwe do wykorzystania to: Everal Matt [10], Everal Semi Matt [30], Everal Aqua [40], Everal Semi Gloss [70], Everal High Gloss [90], Kiva Interior Lacquer, Unica Super Lacquer.

 • Temperatura powietrza, powierzchni i farby lub lakieru nie może być niższa niż +5°C. Jeśli użyty będzie lakier Kiva Interior Lacquer, temperatura musi wynosić przynajmniej +10°C, a jeśli farba Everal Aqua przynajmniej +8°C. Względna wilgotność nie może przekraczać 80%.

 • Wybór produktu nawierzchniowego wiąże się również z wyborem odpowiedniego podkładu; zalecenia zawarte są w kartach technicznych produktów.  Wybrany kolor podkładu powinien być zbliżony do koloru warstwy nawierzchniowej. W przypadku malowania powierzchni drewnianych produktami półprzeźroczystymi, ostateczny kolor będzie zależał od rodzaju drewna, barwy i twardości oraz od liczby malowań. Najpierw należy wykonać próbę wymalowania na niewielkiej powierzchni.

 • Stosując produkty półtransparentne zawsze należy nakładać je zgodnie z rysunkiem słojów drewna w celu uzyskania równego wykończenia produktu.


Podczas malowania

 • Przed użyciem należy zapoznać się z zaleceniami na etykiecie. Produkt  zarówno przed użyciem, jak i w trakcie malowania należy dobrze wymieszać. Jeżeli używany jest produkt Miranol lub Empire, po jego wymieszaniu należy odczekać z rozpoczęciem aplikacji około godziny

 • Uwaga! Każdy tiksotropowy produkt po wymieszaniu musi odczekać około godziny do momentu rozpoczęcia aplikacji.

 • Narzędzia należy umyć bezpośrednio po zakończeniu prac w danym dniu. Odpowiednie dbanie o narzędzia zapewnia ich długą żywotność.


Po malowaniu

 • Należy zapewnić odpowiednią wentylację i wietrzyć pomieszczenie do zaniku zapachu.

 • Farba musi całkowicie wyschnąć. Wyschnięcie tylko warstwy zewnętrznej farby lub lakieru będzie skutkować możliwością łatwego uszkodzenia powierzchni. W zależności od produktu i grubości powłoki, schnięcie może trwać od kilku dni do czterech tygodni. Po tym okresie powierzchnie mogą być czyszczone i normalnie użytkowane.

 • Jeżeli pozostanie niewielka ilość farby lub lakieru, puszkę należy dokładnie zamknąć i odwróć ją do góry dnem, aby ją uszczelnić. Otwarty i/lub barwiony produkt nie może być długo przechowywany.

 • Płynne pozostałości należy zanieś do punktu zbiórki niebezpiecznych materiałów. Puste i suche puszki oddać do recyklingu lub do punktu zbiórki odpadów.


Wróć do spisu treści