thay...
Przejdź do treści

Optiva COLOR : Lateksowa farba do wnętrz i sufitów

Rodzaj
Lateksowa farba do ścian i sufitów

Opis
Wodorozcieńczalna, akrylowa farba lateksowa do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych, służby zdrowia (szpitale, szkoły, przedszkola) oraz zakładach usługowych i produkcyjnych, także branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Gwarantuje piękne, w pełni matowe, jednolite wykończenie. Bogactwo kolorów, paleta barw ponad 10.000 propozycji, to najlepszy przewodnik dla Twojego wnętrza. Pozwól się zainspirować.

Przykłady zastosowania

Malowanie płyt kartonowo-gipsowych, tynków cementowo-wapiennych, podłoży betonowych. Optiva Colour może być stosowana do renowacji wcześniej malowanych powierzchni.


Baza AP i C

Kolory Biały
oraz kolory z karty Tikkurila Symphony, NCS, RAL. Paleta barw ponad 10.000 odcieni.
Karty kolorów Karta kolorów - Tikkurila 2436 Symphony i Kolekcja Nastrojów - kolory

Stopień połysku :
Pełny mat

Tikkurila OPTIVA
Wydajność
Do 12 m2/l przy jednokrotnym malowaniu. Uzależniona jest od: chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.

Wielkość opakowań 0,9 l; 2,7 l; 9 l; 18 l

  • Wysoka wydajność – do 12m2/l przy jednokrotnym malowaniu
  • Duża siła krycia pomalowanej powierzchni
  • Zwięzła struktura farby ogranicza wnikanie kurzu i innych zabrudzeń w głąb ścian
  • Odporność na zmywanie i szorowanie na mokro - klasa 3 (według PN-EN 13300:2002)
  • Trwałość powłoki i koloru w czasie
  • Doskonałe własności aplikacyjne: niekapiąca formuła, bardzo dobra przyczepność do podłoża, łatwe rozprowadzanie oraz optymalny czas schnięcia
  • Minimalna – poniżej wymaganej normy – zawartość lotnych związków organicznych – poniżej 5g/l
INSTRUKCJE STOSOWANIA :

Przed przystąpieniem do malowania, farbę należy dokładnie wymieszać.

W zależności od chłonności podłoża należy nałożyć 1-2 warstwy Tikkurila Optiva Colour za pomocą pędzla, wałka lub metodą natrysku. Dla kolorów o szczególnie słabej sile krycia (odpowiednio oznaczonych w systemie barwienia) może nastąpić konieczność nałożenia dodatkowych warstw.

Przed przystąpieniem do malowania należy zakolorować dostateczną ilość farby z jednej partii produkcyjnej, w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach powłoki malarskiej.

W przypadku stosowania kolorów, oznaczonych w systemie barwienia jako słabo kryjące (LH) oraz intensywnych kolorów z bazy C zalecane jest użycie farby gruntującej Tikkurila Optiva Primer, zabarwionej na kolor zbliżony do farby nawierzchniowej.
WARUNKI TRANSPORTU, SKŁADOWANIA i ZASAD BEZPIECZEŃSTWA :

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem. Opakowanie szczelnie zamknąć natychmiast po użyciu. Szczelnie zamknięte opakowania przechowywać w pomieszczeniach w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C, chroniąc przed mrozem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Informacje te opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz praktycznym doświadczeniu i są wskazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą . Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji, opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001.

Będąc producentem nie jesteśmy w stanie monitorować warunków, w których produkt jest stosowany jak również wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie.

Wróć do spisu treści