thay...
Przejdź do treści

Farba do natrysku - baza do barwienia w systemie mieszalnikowym

Farba do natrysku

Baza do barwienia w systemie mieszalnikowym, przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.  

Tworzy piękne, matowe, zmywalne wykończenie.


PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

Malowanie płyt kartonowo-gipsowych, tynków gipsowych, cementowo-wapiennych, tapet z włókna szklanego, podłoży betonowych (jako dekoracja), jak również do renowacji starych wymalowań. Tikkurila Aero Color nadaje się również do dekoracyjnego malowania elementów drewnianych, drewnopochodnych oraz metalowych, po uprzednim zagruntowaniu odpowiednim podkładem: Tikkurila Everal Primer (powierzchnie drewniane) lub Tikkurila Everal Corrostop (powierzchnie metalowe).

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI:
 •     Farba gotowa do użycia, nie wymaga rozcieńczania*

 •      Bardzo dobre krycie powierzchni już po jednokrotnym malowaniu metodą „na zakładkę"

 •      Wysoka odporność powłoki na szorowanie na mokro - 2 klasa (wg PN-EN 13300:2002)

 •      Minimalna zawartość lotnych związków organicznych < 5 g/l - sześciokrotnie poniżej wymaganej normy; kat. A/a

 •      Idealnie gładka i trwała powłoka - warunkiem jest dobrze przygotowane podłoże

 •      Oszczędność czasu malowania - użycie metody natrysku „na zakładkę"

 •      Łatwe i precyzyjne nakładanie farby w miejscach trudno dostępnych, np. w narożnikach i na krawędziach

 •      Czyste malowanie - produkt specjalnie stworzony do malowania natryskiem, z ograniczonym do minimum tworzeniem mgły

Kolory :
Bazy, wchodzą w system barwienia Tikkurila Symphony oraz NCS.

Stopień połysku  :
Mat

Wydajność  
Przy jednokrotnym natrysku (do uzyskania pełnego krycia) - ok. 5.5 m2/l - finalne krycie przy zastosowaniu metody malowania „na zakładkę" .

Wielkość opakowań 4,5l; 9l

Nakładanie  

 • Natrysk HVLP - urządzenia do natrysku przeznaczone do malowania farbami do ścian i sufitów.* Zalecane pistolety typu: Bosch - PFS 105 E Wall Paint, Wagner - seria WallPerfect.

 • Natrysk hydrodynamiczny.  Stosować produkt nierozcieńczony.  Zalecana dysza 513 - 517, ciśnienie 100 - 120 bar.

 • Natrysk powietrzny (tradycyjny). W razie potrzeby produkt rozcieńczyć maksymalnie 10% obj.  Zalecana dysza 1,6 - 1,8 mm, ciśnienie 2 -3 bary.

 • Aplikacja wałkiem.  Stosować produkt bez rozcieńczenia.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Malowanie  Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. W zależności od chłonności podłoża należy nałożyć 1 - 2 warstwy Tikkurila Aero Color za pomocą urządzenia do natrysku HVLP. W przypadku bardzo chłonnego podłoża konieczne będzie naniesienie dodatkowej warstwy Tikkurila Aero Color.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)  Kategoria A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. - 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 5 g/l LZO.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008  
Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenia Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami  
Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku.


Wróć do spisu treści